top of page

Andrea Jiskrová

PROFESIONÁLNÍ HOUSLISTKA A HUDEBNÍ PEDAGOŽKA

  • Hře na housle se věnuje od 9 let
  • Absolventka konzervatoře v Pardubicích
  • Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
  • Laureátka národní  soutěže  pedagogických fakult (r. 2010 Ústí nad Labem, r. 2012 Plzeň)
  • Získala ocenění za nejlepšího absolventa Hudební katedry UHK (2012)  
  • Absolventka houslových kurzů v Litomyšli
  • Věnuje se sólovému koncertování
  • Spolupracovala na nahrávkách Daniela Landy
  • Vystupovala či stále vystupuje s umělci jako je Daniel Hůlka, Marek Ztracený a Kateřina Brožová

"Jestli je něco, co nás všechny na světě spojuje, pak je to právě společná řeč HUDBY. Nemusíme znát slova, přesto každý rozumí a my jsme vděční, že k vám můžeme právě takto promlouvat."
Andrea Jiskrová

bottom of page